facebook

Kontakt


OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
Družstevná 40
080 06 Prešov
Slovakia


tel: +421 51 7734332, 7720625
fax: +421 51 7720651
mobil: +421 905 348014

e-mail: info@opalmultimedia.sk
e-shop: www.opalmultimedia.sk

Zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 2999/P

IČO: 31726607
IČ DPH: SK2020524165
DIČ: 2020524165
Bankové spojenie: ČSOB Prešov
Číslo účtu: 00383215403/7500
IBAN: SK82 7500 0000 0003 8321 5403

Prevádzková doba: Pondelok až piatok 9:00-16:30