facebook

Premietanie výučbových materiálov, projektory a premietacie plátna

v našej ponuke nájdete široký sortiment audiovizuálnej techniky a zariadení pre podporu výučby. Rôzne typy projektorov, od prenosných ultraľahkých modelov a projektorov s krátkou projekčnou vzdialenosťou až po výkonné projektory pre pevnú stropnú inštaláciu v prednáškových sálach. Pre premietanie ponúkame rôzne typy projekčných plôch a premietacích plátien od prenosných statívových až po niekoľko metrov široké motorové premietacie plátna. Pre interaktívnu výučbu ponúkame interaktívne projekčné systémy ovládané perom alebo prstom priamo na zobrazovanej ploche. Pre riadenie projekcie a prezentáciu ponúkame rôzne prípojné a riadiace systémy s možnosťou prezentácie ľubovoľného multimediálneho obsahu z ľubovoľného miesta triedy, učebne alebo prednáškovej sály.


- ľahké prenosné projektory, projektory pre interaktívnu výuku, výkonné projektory pre učebne a prednáškové sály
- spätné projektory a episkopy pre použitie klasických výučbových materiálov
- projekčné plátna a premietacie plochy, tabule pre premietanie, nástenné fólie, interaktívne plochy pre premietanie
- systémy riadenia projekcie, distribučné zosilňovače, prepínače, prípojné miesta, rozbočenie signálu

Prezentácia výučby, videokonferencie a systémy pre vizualizáciu

vhodne riešené kamerové systémy a vizualizéry v spojení s audiotechnikou umožnia nielen prezentáciu výučbových materiálov pre prítomných študentov, ale umožňujú vytváranie diaľkových prednášok a výuky s možnosťou vytvorenia záznamu. Pomocou prenosu obrazu a zvuku v reálnom čase cez lokálne alebo internetové pripojenie je možné uskutočniť prednášky pre veľký počet študentov. Vďaka konferenčným kamerovým systémom je realizovaná on-line výuka počas operácie pacienta, kde by prítomnosť veľkého počtu študentov nebola možná.


- vizualizéry a kamerové systémy pre snímanie predlohy, textu a malých objektov
- kamerové systémy a motoricky riadené kamery pre diaľkovú výuku a konferencie
- videokonferenčné systémy pre vzájomnú komunikáciu

Vizuálne informačné systémy škôl a diaľková správa obsahu

ponúkame riešenia pre vytvorenie informačných stojanov a informačných displejov. Ich umiestnenie na verejne prístupných miestach škôl dáva možnosť okamžite poskytnúť aktuálne informácie pre študentov, pedagógov a zamestnacov školy. Pomocou digital signage zariadení je celý audiovizuálny obsah prenášaný cez internet. Zobrazenú infomáciu môže tvoriť text, grafika, videozáznam zo zvukom alebo online kamera.


Audivizuálne pracoviská, spracovanie videa a zvuku, školské televízie

pre prípravu audiovizuálneho obsahu prednášok a prezentácií, pre študijné odbory masmediálnej komunikácie, pre prípravu študentov umeleckých a výtvarných smerov ponúkame široký sortiment zariadení a programového vybavenia pre spracovanie videa a zvuku. Od profesionálnej kamerovej techniky a príslušenstva až po sortiment on-line réžií a postprodukčných strihových počítačov.


- videokamery, kamkordéry, DSLR fotoaparáty, videorekordéry, monitory
- statívy a príslušenstvo kamier, tašky, žeriavy, koľajnicové posuny, stabilizátory pohybu
- on-line réžie, audio a video mixážne pulty, titulkovače, kľúčovanie obrazu, streaming a vysielanie
- riešenia pre strih a spracovanie videa a zvuku počítačom, streaming a distribúcia spracovaného obsahu
- svetelná technika, stropný koľajnicový systém pre svetlá, svetlá pre vidokamery, pozadia

Tabule a interaktívne riešenia

v našej ponuke nájdete bežné školské popisovateľné tabule ako aj tabule s keramickým povrchom. Pre interaktívne riešenia výuky a prezentácie ponúkame interaktívne tabule s možnosťou ovládania prstom alebo špeciálnym perom. Súčasťou kompletných riešení je i projektor s krátkou alebo ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou. Pri projekcii na bežnú popisovateľnú tabuľu alebo fóliu, je možné použiť interaktívny projektor zo zabudovanou interaktivitou. Ďalšou možnosťou je použitie dotykových veľkoformátových displejov.


Ozvučenie a zvuk pre výuku, jazykové učebne

nevyhnutnou súčasťou veľkých prednáškových sál a učební je kvalitné ozvučenie. Bezrôtové mikrofóny, stolné mikrofóny a riadiace systémy pre ovládanie prepojení. Ponúkame riešenia pre tlmočnícke pracoviská s možosťou rádiového alebo infračerveného prenosu zvuku. V našej ponuke nájdete zariadenia pre jednoduchú výuku jazyka, kde každý študent má mikrofón a slúchadlá, pričom pedagóg má možnosť voľby prepojenia komunikácie s ktorýmkoľvek študentom alebo skupinou študentov.