facebook

Projekčné systémy pre prezentácie, podporu predaja a konferencie

ponúkame riešenia projekcie pre obchodných zástupcov, obchodné spoločnosti a pre výrobné podniky vybavené konferenčnými priestormi. Mobilné prenosné projektory s vysokým výkonom v kombinácii s prenosným plátnom dávajú možnosť veľkoplošnej prezentácie pri prezentácii obchodných ponúk a riešení priamo u zákazníka. Výkonné projekčné systémy spolu s integrovaným riadiacim pracoviskom, prípojnými miestami pre účastníkov alebo bezdrôtovým Wifi pripojením sú vhodné pre konferenčné miestnosti spoločností, či už pre výuku zamestnancov spoločnosti alebo pre prezentáciu nových pracovných postupov. V kombinácii s vizualizérmi a kamerovým systémom je možná detailná prezentácia konkrétneho produktu alebo výrobného procesu. Obsah prezentácie je možné prenášať na diaľku pomocou streamingu a súčasne vytvoriť záznam prezentácie pre jeho ďalšie použitie.


- mobilné riešenia projekcie pre obchodných zástupcov a predajcov
- inštalácie projektorov, plátna, ozvučenia a prípojných miest pre konferenčné miestnosti
- dodávky veľkoplošných projekcií a ozvučenia pre výstavy a prezentácie firiem
- certifikované plátna a povrchy pre premietanie s certifikátom o protipožiarnej bezpečnosti
- ozvučenie priestorov, bezdrôtové mikrofóny a konferenčné mikrofóny
- konferenčné systémy a streamingové aplikácie pre záznam a prenos obrazu a zvuku z prezentácie

Videokonferencie a streaming

videokonferencie patria medzi dôležitú súčasť moderných obchodných rokovaní a prezentácií. Šetria náklady a čas potrebný na cestovanie. Umožňujú plnohodnotnú komunikáciu všetkých zúčastnených strán, pričom každá môže byť na inom konci sveta. Streaming sa používa pri prezentácii nových výrobkov alebo postupov, kde nie je potrebná obojstranná komunikácia. Napríklad predvádzanie nového produktu je snímané videokamerou a prenášané pomocou Matrox Monarch zariadenia na portál YouTube, ktorý je okamžite prístupný širokému počtu divákov.


- videokonferenčné systémy pre obojstrannú komunikáciu a systémy záznamu "na vyžiadanie"
- kamerové aplikácie s motoricky alebo automaticky riadenými kamerami pre diaľkovú výuku a konferencie
- audiokonferenčné systémy pre vzájomnú komunikáciu s potlačením rušivých vplyvov

Informačné systémy, prezentačné monitory a videosteny

dodávame zariadenia pre distribúciu videa, grafiky a textu cez intranet alebo internet na vzdialené informačné obrazovky. Zobrazovaný obsah môže byť kombináciou viacerých informačných kanálov. Digital signage riešenia v kombinácii s monitormi, veľkoplošnými obrazovkami alebo videostenami, sú bežne využívaným reklamným médiom pre predaj akéhokoľvek spotrebného tovaru. Nájdete ich v reštauráciách, módnych obchodoch, potravinách, pri predaji áut a podobne. Veľkoplošné videosteny sa používajú ako pútavé dynamické reklamné billboardy. Digital signage systémy je možné použiť ako informačné panely pre zamestnancov výrobných závodov alebo ako informačné panely pre prepravu osôb a tovaru.


Ozvučenie obchodných a prezentačných priestorov

nevyhnutnou súčasťou prezentačných a obchodných priestorov je kvalitné ozvučenie. Bezrôtové a stolné mikrofóny, mixážne pulty a distribučné zosilňovače, riadiace systémy pre ovládanie prepojení, prehrávače audiozáznamov s možnosťou automatického tlmenia pri zvukových hláseniach. Ponúkame riešenia pre tlmočnícke pracoviská s možosťou rádiového alebo infračerveného prenosu zvuku.