facebook

Videokonferencie a streaming v zdravotníctve

dodávky kamerových systémov a videokonferenčných riešení pre prenos obrazu a zvuku v rámci objektu alebo pre prenos audiovizuálneho obsahu na veľké vzdialenosti. Snímaný obraz a zvuk je možné prenášať pre potreby konzultácií alebo školenia napríklad priamo z operačnej sály. Videokonferenčný systém umožňuje okamžitú konzultáciu alebo prednášku o nových postupoch a jej zdieľanie veľkým počtom zúčastnených pomocou internetového alebo intranetového pripojenia. Streamingové zariadenia ponúkajú súčasne i archiváciu obrazových a zvukových záznamov. Doplnkom systému môže byť obojsmerná zvuková komunikácia a zobrazenie videa pomocou projektora alebo monitorov.


- zariadenia pre videokonferencie a prenos audiovizuálneho obsahu cez intranet a internet
- diaľkovo riadené a automatizované robotické kamery pre snímanie operácií a zákrokov
- ukladanie a archivácia záznamov vo formáte vhodnom pre distribúciu pomocou internetu
- videokonferenčné systémy pre vzájomnú obojsmernú komunikáciu

Informačné systémy, prezentačné monitory a kiosky

ponúkame riešenia pre vytvorenie informačných monitorov v areáli zdravotníckych zariadení. Vďaka možnosti dynamickej výmeny obsahu a diaľkovej správy je možné centrálne riadiť zobrazenie obsahu na ľubovoľnom monitore. Informačné monitory môžu slúžiť ako orientačné tabule, môžu obsahovať informácie o aktuálnych zmenách, ordinačných hodinách a podobne. Informačné stojany môžu poskytnúť vysvetľujúce alebo reklamné informácie o liekoch a ponúkaných liečebných postupoch jednotlivých pracovísk.


- dodávky digital signage riešení pre informačné displeje v areáli zdravotníckych zariadení
- play-out systémy pre prezentácie mediálneho obsahu a reklamy
- dynamické reklamné pútače pomocou prezentačných monitorov v lekárni

Konferenčné a školiace priestory, oddychové zóny a televízne miestnosti

pre potreby prezentácie, školení a výuky ponúkame široký sortiment projekčnej techniky, mobilné projektory, projektory s krátkou projekčnou vzdialenosťou, interaktívne projektory a výkonné inštalačné projektory. Niektoré projektory Optoma sú vybavené špeciálnou funkciou DICOM, ktorá slúži na dokonalé zobrazenie RTG snímkov pri premietaní. Pomocou IPTV streamingových riešení je možné vytvoriť internú televíznu sieť v rámci zdravotníckeho zariadenia.


- projekčná technika, data a video projektory, plátna a premietacie plochy, riadenie projekcie
- ozvučenie priestorov, mikrofóny, zosilňovače, mixážne pulty, podhľadové a inštalačné reproduktory
- prezentačné monitory, televízne monitory, podlahové, stropné a nástenné držiaky
- interná IPTV intranetová televízia pre vysielanie zvoleného obsahu