facebook

Projekčné systémy pre prezentačné, kongresové sály a pre hotelové kino.

sme dodávateľom projekčných systémov vhodných pre vytvorenie prezentačných, konferenčných miestností a kongresových sál. Ponúkame výkonné inštalačné dátové a video projektory s možnosťou pevnej stropnej montáže alebo s možnosťou montáže do podhľadu. Projekčné plátna môžu byť prenosné - rámové konštrukcie, ktoré je možné poskladať v prípade potreby aj pre exteriér, závesné s montážou na strop alebo stenu, alebo môžu byť inštalované do podhľadu, vďaka čomu vizuálne neprekážajú v priestore a nerušia architektúru interiéru. Riadiaci systém dokáže zabezpečiť automatické vysunutie projektora pomocou výťahu alebo plátna z podhľadu pri zapnutí projekcie. Ozvučenie je zabezpečené podhľadovými reproduktormi prípadne nástennými podľa zvolenej farby a tvaru. Súčasťou projekčného systému býva riadiaci systém s prípojnými miestami v podlahe alebo stenách miestnosti, odkiaľ je možné ovládanie a distribúcia zvuku a obrazu či už z počítača, alebo iných videozariadení.


- výkonné prezentačné projektory a projektory s vysokým rozlíšením pre hotelové kino
- inštalácie projektorov, plátna, ozvučenia a prípojných miest pre konferenčné miestnosti
- riadiaci systém projekcie, centrálne ovládanie projektora a plátna
- certifikované plátna a povrchy s certifikátom o protipožiarnej bezpečnosti
- akustické povrchy pre premietanie, priehľadné projekčné matnice pre zavesenie do priestoru
- ozvučenie priestorov, bezdrôtové mikrofóny a konferenčné mikrofóny
- viacprojektorové systémy, zónové projekcie a multiroom ozvučenie priestorov

Informačné systémy, prezentačné monitory a hotelové vysielanie

u nás nájdete niekoľko úspešných riešení pre informačné displeje a monitory inštalované na recepciách, pri vchode do budov, na chodbách, v reštauráciách alebo v zábavných centrách. Pomocou informačných monitorov je možné poskytnúť aktuálne informácie o akejkoľvek udalosti, prostredníctvom videa, grafiky, textu a zvuku. Súčasne je tieto monitory možné využiť ako účinné reklamné médium. Základom systému sú digital signage zariadenia s možnosťou správy pomocou lokálnej hotelovej siete alebo posielaním obsahu na diaľku pomocou internetu. Pre internetové televízne vysielanie ponúkame zariadenia pre distribúciu lokálnej televízie cez internet. Ideálne pre hotelové vysielanie a príjem pomocou IPTV boxu pripojeného k monitoru.


- informačné monitory a displeje s dynamickou prezentáciou audiovizuálneho obsahu
- výmena obsahu na diaľku z jedného miesta, napríklad z recepcie pre vybrané monitory súčasne
- obsahom môže byť video, online kamera, text, grafika, hudba a hovorené slovo
- inštalácia informačného displeja na stenu alebo strop, pre vonkajšie alebo vnútorné použitie

Ozvučenie priestorov, tlmočnícke a sprievodcovské systémy

nevyhnutnou súčasťou hotelovej recepcie, konferenčných priestorov a sál, školiacich miestností, reštaurácií, oddychových zón a chodieb je kvalitné ozvučenie. Ponúkame široký sortiment komponentov od mikrofónov a reproduktorov až po riadiace systémy a tlmočnícke pracoviská s možosťou rádiového alebo infračerveného prenosu zvuku.