facebook

Referencie


Vzdelávanie a zdravotníctvo

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vysoká škola múzických umení Bratislava, Vysoká škola zdravotníctva Bratislava, Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, Fakultná nemocnica Prešov, Fakultná nemocnica Košice, Filmová škola Košice, Gymnázium Tisovec, Gymnázium Prešov, Gymnázium Košice, Gymnázium Banská Bystrica, Gymnázium Bratislava, Stredné odborné školy Prešov, Rožňava, Vranov nad Topľou, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava...


Televízne spoločnosti a štúdiá

RTVS Bratislava, Slovenská televízia Bratislava, TA3 Bratislava, TV Poprad, Televízia TURIEC Martin, TV Liptov Liptovský Mikuláš, Devínskonovoveská televízia Bratislava, Bardejovská televízna spoločnosť Bardejov, Levická televízna spoločnosť Levice, Mestské televízne štúdio Rožňava, City TV Bratislava, CREA TV Košice, NTVS Nové Mesto nad Váhom, REGIA - TV Kráľovský Chlmec, TV Karpaty Piešťany, TV Levoča, TV LocAll Fiľakovo, Novocentrum Nové Zámky, Hlohovská televízia Hlohovec, BodvaTel Moldava nad Bodvou, Ľubovnianska mediálna spoločnosť Stará Ľubovňa, TV Mistral Michalovce, TV-SKV Snina, TVR a RE Bratislava, Kežmarská televízia Kežmarok, Turzovská televízia Turzovka, TV Reduta Spišská Nová Ves, RTV KREA Galanta, J.A.M FILM Bratislava, K2 studio Bratislava, studioLIFE Prešov, Auvid Production Košice, TV Global Košice...


Divadlá, múzeá a galérie, knižnice, výstavné priestory

Slovenské národné divadlo Bratislava, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Štátne divadlo Košice, Bábkové divadlo Košice, Východoslovenská galéria Košice, Mestské divadlo Žilina, Slovenská národná knižnica Martin, Verejná knižnica Jána Bocatia Košice, Divadlo Thália Košice, Štátna opera Banská Bystrica, Krajská hvezdáreň Žilina, Štátna vedecká knižnica Prešov, Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, Slovenské technické múzeum, Kulturpark Košice, Kunsthalle Košice, Steel park Košice, Incheba Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Hvezdáreň a planetárium Hlohovec, Agrokomplex Nitra...


Verejná správa a samospráva, štátne inštitúcie, mestá a obce

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministersvo vnútra Slovenskej republiky, Kriminalistický a expertízny ústav PZ Bratislava, Úrad Prešovského samosprávneho kraja Prešov, Košický samosprávny kraj Košice, Mesto Košice, Mesto Prešov, Mesto Vranov nad Topľou, Mesto Rožňava, Mesto Nováky, Mesto Ilava, Mesto Kolárovo, Mesto Lipany, Mesto Levice, Mesto Stará Ľubovňa, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, SARIO Bratislava, Národná banka Slovenska Bratislava, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa Bratislava...


Výrobné a obchodné spoločnosti, financie, služby, hotely a zábavné parky

Východoslovenská energetika Košice, Slovenské elektrárne Bratislava, U.S.Steel Košice, Slovnaft Bratislava, ŽSR, Unipharma, Orange, Biotika Slovenská Ľupča, Zentiva Hlohovec, Prvá stavebná sporiteľňa, Saneca Pharmaceuticals Hlohovec, TLD, Tatry mountain resorts, KIA Motors Slovakia, Residence hotel Donovaly, Hotel Partizán Brezno, AQUAPARK Poprad...