facebook

Projekčné systémy, prezentácia pomocou projektora a interaktívna výstava

dodávame výkonné projekčné systémy vhodné pre divadelné sály, riešenia projekcií a prezentácie pre výstavné priestory múzeí a galérií. Výkonné profesionálne projektory majú možnosť výmeny objektívu pre nastavenie projekčnej vzdialenosti a vlastnosti nevyhnutné pre častokrát špeciálnu projekciu. Pomocou projektorov je možné vytvoriť dynamické nasvietenie scény, vytvoriť titulkovanie cudzojazyčných predstavení alebo predstaviť moderné audiovizuálne diela a obrazové kompozície. Vhodnou inštaláciu holografických projekčných matníc v priestore galérie je možné vytvoriť doplňujúcu dynamickú prezentáciu obrazov, grafiky a popisujúcich textov. Interaktívne projekcie sú vhodné pre moderné výstavné priestory a pre interaktívnu expozíciu technického múzea. Ponúkame výkonné dátové a video projektory s možnosťou pevnej stropnej montáže, s montážou do podhľadu, projektory s premietaním pod ľubovoľným náklonom. Plochy pre premietanie môžu byť prenosné - rámové konštrukcie, pevne inštalované projekčné plátna alebo matnice jednoducho zavesené v priestore. Súčasťou technického vybavenia projekcie je riadiaci systém a réžia pre prípravu, riadenie a distribúciu prezentácie audiovizuálneho obsahu na jednotlivé projekčné zariadenia.


- výkonné inštalačné LCD a DLP projektory s výmennými objektívmi pre nastavenie projekcie
- inštalácie projektorov, projekčných plôch a plátien, závesov, ozvučenia a prípojných miest
- réžia a riadiaci systém projekcie, centrálne ovládanie projektorov, závesov a plátien
- certifikované plátna a povrchy s nevyhnutným certifikátom o protipožiarnej bezpečnosti
- ozvučenie priestorov a distribúcia zvuku, bezdrôtové mikrofóny, reproduktory, réžijné pulty a príslušenstvo
- viacprojektorové systémy pre multiview prezentácie, zónové projekcie a multiroom ozvučenie priestorov
- Edge-Blending projekcie pre vytvorenie súvislého obrazu z viacerých projektorov
- projekcie obrazu na rôzne predmety a exponáty s vytvorením mapových oblastí projekcie

Informačné systémy, prezentačné obrazovky a informačné displeje

poskytujeme dodávku a montáž digital signage riešení pre prezentačné a informačné displeje a monitory inštalované pri vchode do budov, na chodbách, recepciách, v sálach, pri exponátoch a podobne. Pomocou informačných monitorov s premenlivým dynamicky riadeným obsahom je možné poskytnúť aktuálne informácie o prebiehajúcej alebo plánovanej výstave, o vystavovaných exponátoch alebo aktuálnej prednáške prostredníctvom videa, grafiky, textu a zvuku. Súčasne je tieto monitory možné využiť ako účinné reklamné médium. Základom systému sú digital signage zariadenia s možnosťou diaľkovej správy pomocou lokálnej siete alebo internetu.


- informačné monitory a displeje s dynamickou prezentáciou audiovizuálneho obsahu
- výmena zobrazovaného obsahu z jedného miesta, z jedného pripojeného počítača
- výmena obsahu na všetkých alebo len na vybraných informačných displejoch
- obsahom môže byť video, online kamera, text, grafika, hudba, hovorené slovo
- interaktívne dotykové informačné panely a kiosky pre expozície

Ozvučenie priestorov, tlmočnícke a sprievodcovské systémy

nevyhnutnou súčasťou výstavných priestorov, expozícií a jednotlivých exponátov je kvalitné ozvučenie. Ponúkame široký sortiment komponentov od mikrofónov a reproduktorov až po riadiace systémy centrálneho ovládania zvuku. Pre návštevníkov sprievodcovské systémy s možnosťou poskytnutia audio informácie vo zvolenom jazyku.