facebook

Kamerové a vizuálne zabezpečovacie systémy, streaming

ponúkame riešenia kamerových systémov pre sledovanie objektov alebo prevádzky zariadení. Niektoré multifunkčné riešenia dávajú možnosť ďalšieho využitia pre videokonferencie, sledovanie výuky a prezentácie alebo pre posielanie streamovaného on-line audiovizuálneho obsahu. Analógové a digitálne kamery, IP kamery, digitálne rekordéry AV signálu s možnosťou diaľkovej správy a kontroly záznamu. Kamerové systémy umožňujú nepretržité vizuálne monitorovanie priestoru alebo objektu, detekciu pohybov a archiváciu videozáznamu.


- analógové, digitálne a IP kamery, kamery s vysokým rozlíšením
- digitálne rekordéry, viacvstupové interné karty a externé zariadenia pre pripojenie kamier
- systémy pre bezdrôtový prenos signálu, GSM systémy
- IP riešenia pre okamžitú distribúciu alebo záznam zvuku a videa

Prístupové brány, ochrana tovaru, ochrana knižničného fondu

pre ochranu tovaru alebo kníh ponúkame dodávku a montáž prechodových brán


- elektromagnetické systémy s elektromagnetickým detekčným systémom
- systémy RFID detekcie s detekovaním prechodu osôb alebo prenášaného tovaru
- deaktivačné a reaktivačné zariadenia ochranných etikiet
- kontrola prístupu